Giới thiệu về lịch bộ

Lịch bộ, còn được gọi là lịch âm dương hay lịch truyền thống, là một phần quan trọng của văn hóa và cuộc sống hàng ngày của nhiều dân tộc trên khắp thế giới. Đây là một hệ thống lịch sử được sử dụng để xác định thời gian, các ngày lễ và các sự kiện quan trọng dựa trên một chu kỳ thời gian cụ thể. Lịch bộ kết hợp cả yếu tố mặt trời và mặt trăng để xác định thời gian, tạo nên một cách tiếp cận đa chiều trong việc theo dõi thời gian.

Lịch bộ thường được áp dụng trong các nền văn hóa truyền thống và tôn giáo, đặc biệt ở các nước châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Trong lịch bộ, một năm thường được chia thành mười hai tháng dựa trên chu kỳ mặt trăng, mỗi tháng có một số ngày cố định. Ngoài ra, lịch bộ còn dựa vào mặt trời để xác định các ngày lễ, ngày tết và các sự kiện quan trọng như mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông.