Hỏi đáp

Những hình ảnh sử dụng được cho profile phải đảm bảo có độ phân giải cao (300 DPI). Hình ảnh trên internet hoặc website của bạn không thể sử dụng được (khi in ấn hình ảnh này sẽ bị nhờ và vỡ). Ngoài ra, các hình ảnh cũng cần phù hợp với cấu trúc và ý tưởng xuyên suốt của lịch. Bạn nên sắp xếp chụp hình theo đúng ý tưởng để có cuốn lịch tết độc đáo và tăng hiệu quả thuyết phục.

Theo quy định của bộ văn hóa thì tất cả các loại lịch in lần đầu đều phải xin giấy phép. Lộ trình xin giấy phép xuất bản lịch có thể kéo dài  2 ngày. 

Sau khi bạn đưa ra yêu cầu thiết kế, chúng tôi cần 3 ngày để phác thảo 02 phương án đầu tiên. Thời gian này đủ để các họa sỹ thiết kế của Lịch Bông Sen nghiên cứu và tim hiểu phong cách thiết kế sáng tạo phù hợp với nội dung yêu cầu. Thời gian hiệu chỉnh hoặc phát triển phương án mới là 2-3 ngày. Thời gian duyệt mẫu và tinh chỉnh 1 ngày. Tính trung bình 1 dự án lịch độc quyền cần khoảng 6 ngày.

Câu trả lời là có thể. Tuy nhiên, bạn cần trao đổi với chúng tôi trước khi có sự đảm bảo. Với khoảng thời gian ngắn như vậy, bạn không thể có nhiều sự lựa chọn và chất lượng ý tưởng cũng không thể cao bằng so với thời gian theo đúng quy trình.